Nabízíme

Vítáme Vás v Dobré čajovně, obchodu čajem velejemným. Marka tato registrovaná již tradičně znamená garanci nejvyšší kvality čajů zde podávaných, rovněž tak volně prodávaných i v rozličných originelních škatulkách adjustovaných.

Kvalita tato nejvyšší jest dána dvěma jednoduchými, tím zásadnějšími však regulemi:
- čerstvost čajů jest ručena Spolkem milců čaje, directním to přívozcem z čajových zahrad celého světa.
- příprava, podávání i prodej čajů jest v Dobré čajovně v rukách vysoce odborných tovaryšů, v čajových vědách široce orientovaných a rozličných postupů, grifů, kejklů a tajemství znalých.

Způsob podávání čajů jest inspirován tradicemi k Orientu se vížícími. A protože variet těchto přemnoho jest, zde malý průvodce zásadami v Dobré čajovně dodržovanými:
- pokud není uvedeno jinak, čajů plně fermentovaných, ovoněných a ochucených, jakož i zástupců standardních čajů polozelených a zelených podáváme v konvích fortelných, s obsahem minimálně 3,5 dl zvících.
- čajů vícenálevových, pokud není uvedeno jinak, podáváme v konvích rozličných, symbolem neb vyobrazených a obsahem minimálně 3,5 dl.

Osamělým pijákům čaje tradiční podávání v šálu typu "Gai Wan" - neb soupravě "Kyoto" - o obsahu 1,5 dl doporučiti si dovolujeme. Počet vyobrazení v případech těchto četnost nálevů doporučených značí!

Milci čaje
Aleš Juřina
Jiří Šimsa